Sabtu, 08 Desember 2012

nama bayi laki dan perempuan islam

Kumpulan Nama Bayi Laki-laki Islam

 • Jaabir = pembaharu yang agung
 • Jaasim = tinggi besar
 • Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal
 • Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya
 • Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar
 • Jauhar = batu mulia
 • Jalaal = orang besar yang dihormati
 • Jamiil = tampan dan gagah
 • Jaasir = pemberani
 • Taamir = banyak rizki dan kebaikan
 • Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna
 • Tauĥiid = mengesakan Allah
 • Taufiiq = keberhasilan
 • Taqiy = yang bertaqwa
 • Taĥsiin = perbaikan
 • Ĥaazim = berkemauan keras
 • Ĥabiib = yang terkasihi
 • Ĥasiib = pemberi, pembuat perhitungan
 • Ĥafiizh = orang yang terjaga
 • Ĥaidar = pemberani
 • Ĥusaam = pedang yang tajam Ĥilmiy = penyabar, pemurah
 • Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah
 • Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya
 • Khaalid = tetap di tempatnya, kekal
 • Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab= banyak bicaranya
 • Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti
 • Khaalish = murni, bersih
 • Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan
 • Daariy = pandai, bijaksana
 • Daaniy = dekat
 • Tsaabit = kokoh
 • Tsaamir = yang berbuah
 • Tsamiin = mahal
 • Tsaqiif = sangat pandai
 • Tsaaqib = cerdas
 • Ĥaatim = hakim yang diserahi
 • Ĥaarits = yang membajak tanah, singa
 • Ĥaafizh = yang memelihara
 • Ĥaamid = yang bersyukur
 • Ĥibbaan = yang dikasihi
 • Ĥajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat
 • Ĥasan = baik rupa dan akhlaqnya
 • Ĥusain = sangat baik
 • Ĥakam = hakim yang bijaksana
 • Ĥakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat
 • Ĥaliim = lembut, sabar
 • Ĥamdaan = yang banyak pujian
 • Ĥumaid = diminutif dari Aĥmad
 • Ĥaniif = yang lurus
 • Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri
 • Daaris = orang yang belajar
 • Daliil = pemberi petunjuk kepada sesuatu
 • Dzakwaan = sangat cerdas
 • Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib
 • Dzakiyy = cerdas, pandai
 • Dzakiir = baik dan kuat ingatannya
 • Dzahab = emas
 • Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan
 • Raa-if = sangat penyayang
 • Raafi’ = kilauan halilintar
 • Raamiy = bintang, orang yang memanah
 • Rajab = pengagungan
 • Ramziy = yang dapat disimbolkan
 • Ruwaid = lembut
 • Raiĥaan = rizki, bunga
 • Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk
 • Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai
 • Raakaan = kemuliaan
 • Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu
 • Raziin = orang yang tenang, teguh
 • Raatib = permanen
 • Zaahid = tidak mencintai keduniaan
 • Zaahir = bercahaya
 • Zahraan = berkilau
 • Zuhair = wajah yang berseri-seri
 • Zaid = tambahan banyak
 • Zakiyy = suci, bersih
 • Zaahiy = wajah yang elok
 • Saabiq = lebih dulu dari yang lain
 • Saajid = orang yang bersujud kepada Allah
 • Saalim = orang yang selamat
 • Saamiy = berperawakan tinggi
 • Saliim = terhindar dari bahaya
 • Salmaan = yang selamat
 • Sa’iid = yang berbahagia
 • Sayyaaf = pejuang
 • Sayyid = pemuka
 • Siraaj = pelita
 • Suruur = kegembiraan
 • Saa-id = pemimpin
 • Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor, cahaya api
 • Syahiid = saksi, yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur
 • Syuraiĥ = lapang dada
 • Syafiiq = sangat lemah lembut
 • Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat, sangat pemberani
 • Asmar = berkulit coklat, tombak
 • Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi
 • Amiir = penguasa
 • Anwar = memiliki banyak cahaya
 • Aniis = ramah
 • Ayaad = dapat menguatkan, kokoh
 • Usaamah = singa
 • Asad = binatang buas yang disegani
 • Lathiif = lembut
 • Luqmaan = jalan terang
 • Laabid = singa
 • Maazin = wajah yang berseri
 • Maalik = pelindung, penanggung jawab
 • Ma-muun = yang dipercaya
 • Mubaarak = diberkahi
 • Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah
 • Mujaahid = pejuang
 • Majiid = mulia
 • Maĥbuub = yang dicintai dan disenangi
 • Maĥfuuzh = terpelihara
 • Maĥmuud = terpuji
 • Murraan = lembut
 • Maajid = terhormat
 • Mukhtaar = pilihan
 • Marjaan = butiran mutiara
 • Mursyid = pemberi petunjuk
 • Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya
 • Ma’ruuf = terkenal, kebaikan
 • Mahdiy = yang mendapat hidayah
 • Maimun = yang mendapatkan berkah
 • Amiin = dapat dipercaya
 • Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga
 • As’ad = orang yang berbahagia
 • Akram = yang memiliki kemuliaan
 • Aliif = lemah lembut
 • Imaam = pemimpin, teladan
 • Aĥmad = terpuji
 • Ariib = yang memiliki pengetahuan
 • Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang
 • Baaqir = memiliki kedalaman ilmu
 • Baĥr = lautan, genangan air yang banyak
 • Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya
 • Basyiir = pemberi kabar gembira
 • Burhaan = penjelasan
 • Basmaan = banyak tersenyum
 • Baasil = sangat pemberani, singa
 • Baahir = yang bersinar
 • Badraan = dua bulan purnama
 • Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan
 • Shaadiq = yang benar dalam ucapan
 • Shaarim = tajam
 • Shafwaan = jenih, cerah
 • Shaa-ib = yang benar
 • Shaabir = yang sabar
 • Shaaliĥ = lurus dan benar
 • Shiddiiq = selalu membenarkan
 • Shafiyy = murni
 • Shaamid = tegar
 • Dhaawiy = bercahaya
 • Dhaĥĥaak = banyak tersenyum
 • Thaariq = bintang pagi, baru
 • Thaalib = yang mencari, murid
 • Thaahir = suci, mulia
 • Thayyib = baik, enak, wangi
 • Thariif = ajaib, jarang yang sama
 • Zhaafir = yang menang
 • Zhariif = cerdik
 • Zhahiir = penolong
 • Zhaahir = nyata
 • Zhafar = kemenangan
 • ‘Aabid = orang yang beribadah
 • ‘Aadil = adil
 • ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui
 • ‘Aashim = penjaga yang tulus
 • ‘Aaqil = orang yang paham, berakal
 • ‘Aamir = orang yang menetap
 • ‘Utbah = lika liku lembah
 • ‘Atiiq = mulia, baik
 • ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat
 • ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang
 • ‘Aziiz = yang perkasa, kuat
 • ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan
 • ‘Aliyy = mulia, perkasa
 • ‘Ubaadah = banyak beribadah
 • ‘Athaa = rizki, kebaikan
 • ‘Ayyaasy = panjang umur
 • ‘Alwaan = tinggi
 • ‘Ammaar = kuat imannya, baik pujiannya, lemah lembut
 • ‘Amruu = kehidupan, agama
 • ‘Abbaas = singa
 • ‘Azzaam = berkemauan kuat
 • Ghaaziy = pejuang
 • Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya
 • Ghaalib = orang yang menang
 • Ghaaliy = mahal
 • Fu-aad = hati
 • Faa-iq = istimewa, menonjol
 • Faaris = penunggang kuda, pandai
 • Farĥaan = gembira
 • Fariid = unik, tiada bandingan, mutiara yang sangat berharga
 • Fadhiil = yang utama, berbudi
 • Faishal = pemimpin, pemisah antara hak dan batil
 • Faatiĥ = penakluk
 • Faaruuq = pemisah antara hak dan batil
 • Farraas = tajam pikirannya
 • Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan
 • Fahd = macan kumbang
 • Fauzaan = keberuntungan
 • Fathiin = cerdas
 • Qaasim = pemberi imbalan
 • Qudamah = lama
 • Qais = tinggi hati dan kuat
 • Qaabuus = gagah, tampan dan berkulit halus
 • Quthb = pemimpin
 • Kaatib = penulis
 • Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna
 • Kariim = murah hati, mulia
 • Kan’aan = yang mengumpulkan
 • Kanz = harta simpanan
 • Kinaan = tempat menyimpan anak panah
 • Kaasib = yang beruntung
 • Katsiir = banyak
 • Labiib = berakal, cerdik
 • Muraad = kehendak, maksud
 • Murtadhaa = yang diridhai
 • Marwaan = batu yang sangat keras
 • Mas’uud = yang beruntung, diberi kesenangan
 • Mushliĥ = yang melakukan perbaikan
 • Mu’aadz = orang yang terlindungi
 • Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain
 • Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk
 • Mumtaaz = istimewa
 • Munjid = penolong
 • Mundzir = pemberi peringatan
 • Muniir = bercahaya
 • Muhanaa = tenang, damai
 • Mahiib = orang yang karismatik
 • Muyassar = yang dimudahkan
 • Naajiy = yang terbebas dari keburukan
 • Naayif = tinggi
 • Nabiil = terhormat, punya kelebihan
 • Nadiim = pendamping
 • Nafiis = berharga, menjadi rebutan
 • Nawwaaf = unggul
 • Naufal = pemuda tampan
 • Najiib = mulia
 • Naashir = suka menolong
 • Naafi’ = yang memberi manfaat
 • Nashr = pertolongan
 • Na’iim = yang berbahagia
 • Naadir = berharga, jarang ada
 • Haadii = yang memberi petunjuk
 • Haasyim = orang yang tampil di depan
 • Haani- = yang menyenangkan
 • Humaam = pemberani, ambisius
 • Hisyaam = kedermawanan
 • Hilaal = bulan sabit
 • Waĥiid = satu-satunya
 • Waduud = penuh kasih sayang
 • Waliy = penolong
 • Waliid = bayi, anak kecil
 • Wahiib = yang dianugerahi
 • Yaasir = mudah
 • Yaafi’ = terhormat
 • Yaziid = pertumbuhan
 • Yassar = banyak kemudahan

Kumpulan Nama Bayi Perempuan Islam

 • ‘Afiifah = yang mensucikan dirinya
 • ‘Aqiilah = terhormat
 • ‘Ulayyaa = langit
 • ‘Aliyyah = tinggi
 • ‘Aabidah = taat
 • ‘Aatikah = jernih, mulia
 • ‘Aakifah = yang menetap
 • ‘Aasilah = yang berbuat baik
 • ‘Inaayah = pertolongan, perhatian
 • ‘Aathifah = rasa kasih sayang
 • ‘Atiiqah = wanita cantik
 • ‘Afraa- = tanah putih
 • ‘Ulaa = tinggi
 • ‘Alyaa- = tempat yang tinggi
 • Ghaadah = wanita yang lembut
 • Ghaaziyah = pejuang
 • Ghaitsaa- = awan yang menurunkan hujan
 • Faa-idah = manfaat
 • Faatiĥah = permulaan
 • Faraĥ = kegembiraan
 • Farĥah = yang menggembirakan
 • Faakihah = buah
 • Fariidah = mutiara yang tiada bandingnya
 • Fairuuz = batu permata berwarna biru kehijauan
 • Faa-izah = yang beruntung
 • Faadiyah = yang terlindung
 • Fikriyyah = mengandung unsur pikiran
 • Fullah = nama bunga putih yang harum
 • Fauziyyah = beruntung
 • Fatĥiyyah = memiliki sifat kemenangan
 • Fathiinah = cerdas
 • Qadriyyah = yang selalu bisa
 • Qamraa- = cahaya rembulan
 • Qasiimah = wajah cantik
 • Kamiilah = yang sempurna
 • Kifaayah = kecukupan
 • Kaltsum = wajah cantik
 • La-aalii = banyak mutiara
 • Lubaabah = pilihan
 • Labiibah = cerdas
 • Lamis = lembut sentuhannya
 • Lainah = pohon kecil
 • Lu-lu-ah = mutiara
 • Lubnaa = jenis pohon yang berair seperti madu
 • Lajain = perak
 • Lahfah = kerinduan
 • Lailaa = malam gelap
 • Maajidah = mulia, agung
 • Marjaanah = biji mutiara, batu merah
 • Mawaddah = kasih sayang
 • Maasah = batu permata yang mahal
 • Maa-isah = perawakan yang serasi
 • Madiiĥah = terpuji
 • Muraadah = yang dicintai
 • Maryam = tinggi (bahasa Suryani)
 • Masarah = kegembiraan
 • Miskah = minyak wangi
 • Mufiidah = yang bermanfaat
 • Maliiĥah = cantik
 • Munaa = harapan
 • Muniirah = bercahaya
 • Muniifah = tinggi, serasi
 • Muhjah = yang terbagus dan indah
 • Maisuun = bagus, tenang
 • Maariyah = wajah berseri seri
 • Maaziyah = awan yang membawa hujan
 • Nahdah = tinggi, mulia
 • Najdah = keberanian
 • Najlaa- = bermata hitam nan indah
 • Najwaa = bisikan, rahasia
 • Nahlah = tegukan minum yang pertama
 • Nuz-hah = tempat yang jauh
 • Nasmah = semilir angin
 • Naadirah = jarang ada
 • Naadiyah = para pendukung, penyeru
 • Naa-ilah = karunia
 • Nabiilah = terhormat
 • Najiibah = utama
 • Naziihah = terhindar dari hal-hal buruk
 • Nu’maa = hidup enak
 • Nafiisah = berharga, diminati
 • Nuhaa = pikiran
 • Haajar = istri nabi Ibraahiim a.s
 • Hanaa- = kegembiraan
 • Huwaidah = kehalusan
 • Hayaa = bagus lahiriahnya
 • Haaniyah = gembira
 • Haalah = bias cahaya di sekitar bulan
 • Haifaa- = ramping
 • Wardah = bunga, mawar
 • Widaad = kasih sayang
 • Wasiimah = berwajah cantik
 • Yamaamah= burung dara Yamnah = sebelah kanan
 • Yumnaa = diberkahi, sebelah kanan
 • Yaaquutah = batu permata warna warni
 • Yaafi’ah = tinggi, muda
 •  Ariiĥ  :  bau yang sedap
 • Izdihaar  :  kesuksesan
 • Ulfah  :  keramahtamahan
 • Atsiilah  :  memiliki keturunan baik
 •  Arwaa  :  pemandangan yang menawan
 •  Asmaa-  :  nama-nama
 • Aasiyah  :  ahli dalam pengobatan
 •  Alfiyah  :  memiliki sifat ribuan
 •  Afnaan  :  dahan
 • Aanisah  :  gadis yang baik jiwanya
 • Aniisah  :  lemah lembut
 • Iinaas  :  baik hati
 • Aaminah  :  berwibawa, dapat dipercaya
 • Amiinah  :  dapat dipercaya
 • Amiirah  :  pemimpin
 • Ariij  :  bau yang sedap
 • Bahiirah  :  wanita yang terhormat
 • Baahirah  :  cahaya terang benderang
 • Balqiis  :  ratu negeri Saba-
 • Badriyah  :  seperti bulan purnama
 • Taqiyyah  :  yang bertakwa Tamiimah  :  perlindungan, penciptaan yang sempurna
  Tabriiz  :  lebih unggul
  Taimaa-  :  padang sahara
  Tuĥfah  :  yang sangat berharga
  Tsurayaa  :  bintang, kumpulan planet
  Tsamarah  :  buah
  Jauharah  :  mutiara
  Jiilaan  :  pilihan terbaik
  Jaidaa- :  leher yang jenjang
  Jaliilah  :  mulia
  Jamiilah  :  cantik
  Jinaan  :  taman-taman
  Jumaanah  :  butir mutiara berukuran besar
  Jauzaa-  :  bintang
  Jaa-izah  :  hadiah
  Ĥumnah  :  kemudahan
  Ĥasanah  :  kebaikan
  Ĥauraa  :  wanita berkulit putih bermata hitam
  Ĥaazimah  :  yang memiliki keteguhan hati
  Ĥaafizhah  :  pemelihara
  Ĥaamidah  :  yang memuji, bersyukur
  Ĥaaniyah  :  lemah lembut
  Ĥabiibah  :  kekasih
  Ĥasnaa  :  cantik
  Ĥuuriyah  :  bidadari
  Ĥusnaa  :  kesudahan yang menyenangkan, kelembutan
  Ĥulwah  :  mata dan mulut yang indah
  Ĥaliimah  :  penyabar
  Ĥamdah  :  pujian
  Ĥamiidah  :  yang terpuji
  Ĥawwaa  :  wanita pertama yang diciptakan Allah
  Khaatimah = kesudahan
  Khaalidah = abadi
  Khaznah = harta yang disimpan
  Khairiyah = yang memiliki sifat baik
  Khamiilah = beludru
  Khansaa- = yang memiliki hidung mancung, wanita baik
  Khaulah = rusa betina
  Daaniyah = dekat
  Diimah = hujan gerimis yang terus menerus
  Daumah = kelangsungan
  Diinah = taat
  Daanah = batu mulia
  Raabiĥah = yang beruntung
  Radhwaa = keridhaan
  Raĥiiq = minyak wangi
  Raiĥanah = berjiwa baik
  Raidah = angin semilir
  Rafiidah = yang diberi pertolongan
  Rajwaa = permohonan
  Rajiyyah = yang diharapkan
  Raajiĥah = yang utama
  Raajiyah = yang mengharapkan
  Raasiyah = tegar
  Raadhiyah = yang rela
  Raaqiyah = tinggi
  Raaniyah = yang terpukau
  Rabwah = tanah mendaki
  Raĥiil = yang berjalan, nama ibu nabi Yuusuf a.s
  Rasmiyyah = sesuai tatanan
  Radhiyyah = pandai
  Rafii’ah = tinggi
  Rifqah = perkumpulan, nama istri nabi Isĥaaq a.s
  Raudhah = taman yang rindang
  Rafiiqah = pendamping
  Ranaa = indah, enak dilihat
  Riqqah = kelembutan
  Zaakiyah = baik, tumbuh
  Zaahidah = wanita yang zuhud
  Zaahirah = berkilauan
  Zaahiyah = indah, berseri
  Zubaidah = inti, yang terbaik
  Zakiyyah = baik, terpuji
  Zahraa- = berseri, bercahaya
  Zarqaa- = langit biru, jernih
  Zahrah = bunga
  Zuhrah = keindahan
  Saarah = nyonya, nama istri nabi Ibraahiim a.s
  Saajidah = yang bersujud
  Saatirah = istri yang menutup aib suaminya
  Saalimah = terhindar dari bahaya
  Thallah = cantik, harum
  Zhaafirah = beruntung
  Zhariifah = wajah yang indah
  ‘Aa-idah = anugerah
  ‘Aarifah = yang mengetahui
  ‘Aamirah = melimpah
  ‘Adzbah = sedap
  ‘Aziizah = mulia, kuat
  Sajaa = tenang
  Su’daa = berbahagia
  Sa’diyyah = bersifat senang
  Sulaafah = anggur yang berair sebelum diperas
  Salmaa = selamat, sehat
  Sumayyah = berkedudukan tinggi
  Suniyyah = berkedudukan tinggi
  Saudah = harta melimpah
  Sayyidah = nyonya
  Saamiyah = terhormat
  Saahirah = rembulan
  Salsabil = nama mata air di surga
  Salwaa = madu
  Suhaa = bintang kecil yang berkelap kelip
  Sausan = naman bunga yang harum
  Syariifah = terhormat
  Syafiiqah = yang bersimpati, lemah lembut
  Syammaa- = yang berhidung mancung
  Syahlaa- = bermata kebiru-biruan
  Shibaa = kerinduan, kemudahan Shafiyyah = jernih, murni Shaafiyah = jernih
  Shadaa = kumandang Shabiyyah = gadis cilik
  Dhifaaf = pinggiran sungai Dhamrah = bekulit halus Dhaafiyah = hidup mewah
  Thaahirah = suci, mulia
  Thariifah = jarang ada
Silahkan dipakai Kumpulan nama diatas untuk menamai bayi laki-laki dan perempuan anda. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan taat akan agama islam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar